Balkanski pasijans Sajrusa Vensa

Autor: Ђукић, Радивоје Лола

Izvor: Legat Radivoja Lole Đukića

   JPEG fajl   0B

Licenca CC BY, autorska prava su dozvoljena


Džoker (karta koja vazda zamjenjuje) - rođen 28. 08. 1939. u znaku Djevice i bogomi, u podznaku naivke

Autor: Ђукић, Радивоје Лола

Izvor: Legat Radivoja Lole Đukića

   JPEG fajl   0B

Licenca CC BY, autorska prava su dozvoljena


Kralj Herc - rođen 20. 08. 1941. u znaku Lava i podznaku Komunističke partije

Autor: Ђукић, Радивоје Лола

Izvor: Legat Radivoja Lole Đukića

   JPEG fajl   0B

Licenca CC BY, autorska prava su dozvoljena