Projekat Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević” Digitalna kolekcija Legat Radivoje Lola Đukić realizovan je povodom 20-godišnjice smrti ovog poznatog jugoslovenskog i crnogorskog televizijskog, filmskog i pozorišnog reditelja, slikara, publiciste i nenadmašnog satiričara.

O projektu

Projekat Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević” Digitalna kolekcija Legat Radivoje Lola Đukić realizovan je 2015. godine povodom 20-godišnjice smrti ovog poznatog jugoslovenskog i crnogorskog televizijskog, filmskog i pozorišnog reditelja, slikara, publiciste i nenadmašnog satiričara.

Digitalna kolekcija ima za cilj da široj kulturnoj i naučnoj javnosti predstavi najznačajnija televizijska, pozorišna i filmska ostvarenja Lole Đukića, kao i njegove neobjavljene literarne radove i likovne priloge.

Legat je duhovna zaostavština Radivoja Lole Đukića, koji je po njegovoj želji Lolina supruga, Jelena Đukić, poklonila Nacionalnoj biblioteci u maju 1996. godine, na trajno čuvanje, korišćenje i prezentiranje.

Građa u ovoj digitalnoj kolekciji je tematski raspoređena i postavljena u okviru više grupa: Video i audio građa, Pojedinačni tekstovi i Likovna građa. Radi preglednije prezentacije građe pojedini meniji sadrže više podmenija u kojima je građa sistematizovana po tematskim cjelinama. Grupa Knjige sadrži Djela R. L. Đukića i Djela o R. L. Đukiću, sa ukupno osam digitalizovanih knjiga.

Video i audio građa sadrži najobimniju, istovremeno i najinteresantniju građu. Zbog raznorodnosti žanrova, građa je raspoređena u okviru četiri podgrupe: Komedije pozorišne, TV serije, Filmovi i Razno. U prvoj podgrupi nalaze se tri pozorišne komedije: Bog je umro uzalud, Čovek sa četiri noge i Ubi ili poljubi. TV serije je najobimnija podgrupa – sadrži devet TV serija nastalih od 1959. do 1974. godine.  Podgrupa Filmovi sadrži sedam filmova koje je Lola Đukić režirao u periodu 1948 − 1976. godina. Lola Đukić je debitovao na filmu 1948. godine dokumentarcem Grčka deca, koji je izazvao međunarodni skandal i bio zabranjen preko 40 godina. Podgrupa Razno sadrži kraće video i tonske zapise, kao što su intervjui, inserti iz serija, in memoriam i sl.
Pojedinačni tekstovi sastoje se iz dvije podgrupe, Rukopisi i Članci. Podgrupa Rukopisi sadrži razne kraće literarne i druge tekstove R. L. Đukića – pjesme, priče, nekrologe, reagovanja, izjave i sl., koji do sada nijesu objavljivani i koji se čuvaju u okviru Lolinog legata u Nacionalnoj biblioteci. U podgrupi Članci nalaze se, uglavnom, intervjui R. L. Đukića koji su objavljeni u jugoslovenskoj periodici. Likovna građa sadrži osam slika iz ciklusa „Slike iz špila za jugoslovenski pasijans“, zatim katalog izložbe „Vreme slepih miševa 1991-1992. godine“ i prigodnu kolekciju „Poštanske marke – znameniti srpski reditelji“, koje je Pošta Srbije publikovala 2015. godine.